19-7-2018 | 
Beste leden,
Op onze website onder "de club" en dan "documenten" vinden jullie het op 4 juli tijdens de ALV aangenomen privacy statement. 
Gerard Wieferink en Cor Verbaas zijn hierbij aangewezen als Privacy functionarissen.  Voor AVG gerelateerde zaken zijn zij bereikbaar via [email protected]
Lees meer  | Reageer
19-7-2018 | 
Beste leden,
Jarenlang heeft Babette Savelsberg ons als bestuur en jullie als leden ondersteund als vertrouwenspersoon. In die periode is daar ook met regelmaat gebruik van gemaakt. Babette, dank daar voor! Begin dit dit seizoen heeft ze aangegeven het stokje over te willen dragen en tijdens de winterstop te willen stoppen. Helaas,
Lees meer  | Reageer
13-7-2018 | 
Get  the  feeling back!  
 
Met je team, je club, je bal  &  stick

 
Lees meer
12-7-2018 | 
Op 4 juli heeft er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in het clubhuis met als onderwerpen  1. Statuten SMHC  2. AVG SMHC Het verslag van deze ALV is op de website in te zien, hiervoor dien je in te loggen. 
Lees meer  | Reageer
Snelkeuze
Sponsoren
Ledenvoordeel
Twitter


Uitslagen